• ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”...

  อ่านต่อ

  28/10/2565
 • กิจกรรม Workshop “Train The Trainer”

  ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม Workshop “Train The Trainer” ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ....

  อ่านต่อ

  30/09/2565
 • ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า คุณอัญมณี ยิ้มสอาด

  “ดิฉันเคยได้สัมผัสคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งแรกจากการมาเข้าค่าย Pre-camp 4 ตอนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนนั...

  อ่านต่อ

  26/08/2565
 • ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า ดร.เสรี นนทสูติ (รุ่น 2533)

  “ในปี พ.ศ.2565 นี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 88 ปี ถือเป็นสถาบันการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่ต...

  อ่านต่อ

  15/08/2565
 • ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ (รุ่น 2520)

  “‘จะเรียนกฎหมายต้องไป ธรรมศาสตร์’ ผมได้ยินคำกล่าวประโยคนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นที่จังหวัดขอนแก่น และเมื่อถึงคราวที่ต้...

  อ่านต่อ

  24/07/2565
 • ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า คุณสถาพร ลิ้มมณี ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์วิญญูชน (รุ่น 2514)

  “ผมเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2514 ถ้านับจากการก่อตั้งคณะเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 247...

  อ่านต่อ

  20/07/2565
 • วิศวกรก็เรียนกฎหมายได้?

  ความรู้ด้านกฎหมายสามารถประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร เป็นคำถามที่ท้าทายหลังจากที่ผมสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาส...

  อ่านต่อ

  13/06/2565
 • ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันเกิดจากข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีในยุคหลังโควิด-19

  ตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” คือ ประมวลเป้าหมายโลกในการสร้างการพัฒนาที่สมดุลกั...

  อ่านต่อ

  06/06/2565
 • ครอบครัวพิเชษฐวณิชย์โชค ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 10 ล้านบาท (มอบให้ปีละ 2 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี) ให้กับกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์

  ครอบครัวพิเชษฐวณิชย์โชค ประกอบด้วย คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค (นิติ มธ. 2525) หุ้นส่วนผู้จัดการ Thanathip & Partners คุณอ...

  อ่านต่อ

  18/05/2565
 • ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565

  คณะกรรมการชมรมเพื่อนโดมได้จัดทำรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” เพื่อยกย่องเกียรติประวัติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้มีคุณสมบั...

  อ่านต่อ

  10/05/2565
 • จากนักศึกษากฎหมายสู่ Wedding Decoration และ Wedding Partner

  “นี่จบนิติศาสตร์มาจริงหรือ?” เป็นคำถามที่ผมได้รับจากลูกค้าและอีกหลายคนที่เพิ่งรู้จักครับ ผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่เรียนจบนิต...

  อ่านต่อ

  03/03/2565
 • คุณสถาพร ลิ้มมณี แห่งสำนักพิมพ์วิญญูชน กรุณาสนับสนุนมอบหนังสือกฎหมายทีมทนายอาสาเพื่อคนพิการ ณ งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่ 5

  ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัด “งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ครั้...

  อ่านต่อ

  15/02/2565
 • ทุกปัญหา ที่นี่มีคำตอบ สมาคมบ้านปันรัก สมาคมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

  สมาคมบ้านปันรักเป็นสมาคมให้คำปรึกษาทางกฎหมายและจัดเสวนาทางกฎหมายแก่ประชาชน มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทาง...

  อ่านต่อ

  09/02/2565
 • จากนักศึกษากฎหมายสู่ Wedding Decoration และ Wedding Partner

  “นี่จบนิติศาสตร์มาจริงหรือ?” เป็นคำถามที่ผมได้รับจากลูกค้าและอีกหลายคนที่เพิ่งรู้จักครับ ผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่เรียนจบนิต...

  อ่านต่อ

  07/02/2565
 • คุณวิทยา เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2515) และครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะนิติศาสตร์

  วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 คุณวิทยา เนติวิวัฒน์ (นิติ มธ. 2515) และครอบครัวได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่คณะนิ...

  อ่านต่อ

  30/12/2564
 • การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ

  เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 กรมการปกครองได้มีประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จาก...

  อ่านต่อ

  21/12/2564
 • เหตุลดโทษในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา : ศึกษากรณีการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรสเพศเดียวกัน

  แม้ในปัจจุบันเรื่องความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งเรื่องการสมรสของคู่สมรสเพศเดียวกัน จะเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ แต่เรื่องดัง...

  อ่านต่อ

  13/12/2564
 • แบบสอบถามความเห็น

  ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. และบุคคลทั่วไป ร่วมทำแบบสอบถามความเห็น...

  อ่านต่อ

  21/10/2564
 • โจทย์ที่ยากในการทำคดีสิ่งแวดล้อมกลับมิใช่การใช้ระเบียบหรือหลักกฎหมาย

  ความรู้ความเข้าใจของนักกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน...

  อ่านต่อ

  28/09/2564
 • การดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ Sustainable Development Goals (SDGs)

  ปัจจุบันกฎหมายที่ใช้กำกับและดูแลโรงงานด้านมลพิษทางอากาศ มีทั้งในแง่การควบคุมปริมาณการระบายอากาศเสีย การรายงานค่าการระบาย...

  อ่านต่อ

  24/09/2564
 • ประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับมลพิษโรงงาน

  เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นระยะ ๆ กับประเด็นคำถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษโรงงาน กับ คุณจินดา ...

  อ่านต่อ

  13/09/2564
 • ขอความกรุณา "ศิษย์เก่า" ท่านช่วยตอบคำถาม และให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  ด้วยสภามหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการเปลี่ยนผ่านธรรมศาสตร์สู่ม...

  อ่านต่อ

  02/07/2564
 • ชมรมเพื่อนโดมสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2564

  เนื่องในงานรำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี ครบรอบ 70 ปีของเหตุการณ์วันธรรมศาสตร์สามัคคี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564...

  อ่านต่อ

  01/04/2564
 • งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ”

  สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติ...

  อ่านต่อ

  27/03/2564
 • โครงการนิติโดมร่วมใจ พี่ให้น้อง

  สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ที่เป็นสมาชิกของสมาคมนิติศาสตร์ มธ. สมัครเข้าร่วม "โครง...

  อ่านต่อ

  13/02/2564
 • การมอบทุนการศึกษา (ทุนปทุม สิงหะ) ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คุณกุลวรัดดา วีระกุล ได้มอบทุนการศึกษา...

  อ่านต่อ

  12/12/2563
 • งานพิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2563

  ด้วยตามที่กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ให้กับนักกฎหมายและนักศึกษากฎหมายดีเด...

  อ่านต่อ

  28/11/2563
 • สัมมนาวิชาการเรื่อง "พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว"

  ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว” เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบ...

  อ่านต่อ

  27/11/2563
 • กิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง”

  สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรมแนะแนววิชาชีพ หัวข้อ “เรียนนิติ จบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา ...

  อ่านต่อ

  27/11/2563
 • เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ทิ้ง ไง ไม่ ให้ ติด !”

  ศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฮาว ทู ทิ้ง ท...

  อ่านต่อ

  26/11/2563
 • เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”...

  อ่านต่อ

  17/11/2563
 • เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ธรรมศาสตร์ + เบรลล์บล็อก = จุดเริ่มต้นของความเท่าเทียม”

  นักศึกษาผู้ศึกษาวิชา น.461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ธรรมศาสตร์ + เบรลล์บล็อก = จุดเริ่มต้นของคว...

  อ่านต่อ

  13/11/2563
 • การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิ...

  อ่านต่อ

  12/11/2563
 • เสวนาทางวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด-19”

  คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภา...

  อ่านต่อ

  10/11/2563
 • เสวนาทางวิชาการเรื่อง “คิดจะขุดคลองไทยแล้วอย่างไรต่อ”

  สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีและศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดเสวนาทางวิชาก...

  อ่านต่อ

  06/11/2563
 • ศิษย์เก่าแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์...

  อ่านต่อ

  02/11/2563
 • คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 2539

  วันที่ 11 กันยายน 2563 คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 2539 ผู้แทนบริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด...

  อ่านต่อ

  30/10/2563
 • ศิษย์เก่าต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปริญญาโทและเอกสาขากฎหมายภาษี

  วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...

  อ่านต่อ

  22/10/2563
 • กิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ณ หอประชุมศร...

  อ่านต่อ

  18/09/2563
 • สัมมนาออนไลน์งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25

  คณะนิติศาสตร์จัดสัมมนาออนไลน์งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25 หัวข้อ...

  อ่านต่อ

  29/08/2563
 • งานปาฐกถาและเปิดตัวหนังสือเนื่องในโอกาส 60 ปี ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต

  วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดงานปาฐกถาและเปิดตัวหนังสือเนื่องในโอกาส 60 ปี ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต...

  อ่านต่อ

  29/08/2563
 • [Alumni Talk] คุณไตรวินิจ ตู้จินดา นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 2540

  ผมเข้ารับการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2540...

  อ่านต่อ

  20/10/2565