ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมกันสนับสนุนคณะ
โดยการเป็นอาสาสมัครให้คณะ หรือเริ่มต้นบริจาคเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์

สนับสนุนคณะ
เข้าสู่ระบบสําหรับสมาชิกศิษย์เก่า

Cover Story Highlight

Alumni News

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค...

อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...

อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”...

อ่านต่อ

On Campus News

Alumni

TU LAW E-Magazine Issue 18

TU LAW E-Newsletter No.8 has been released พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยในเดือนนี้พบกับความรู้ทา...

อ่านต่อ

Alumni

พบกับความรู้ทางกฎหมายหลากหลายและเข้าใจง่าย ชุดที่ 78

หลักการพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือบุคคลจะต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (effectively...

อ่านต่อ

Alumni

TU LAW E-Magazine Issue 2 Year 2!

มาแล้วกับ TU LAW E-Magazine Issue 2 Year 2! ร่วมเฉลิมฉลองในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month)...

อ่านต่อ