สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่า

สิทธิประโยชน์สุดพิเศษ : ALUMNI PRIVILEGES

ขอมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษแก่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน เมื่อท่านเป็นสมาชิกเว็บไซต์ประชาคมศิษย์เก่าฯ และแสดงบัตร ID ศิษย์เก่าฯ หรือ e-Alumni ID CARD ในการซื้อสินค้าเหล่านี้ ท่านจะได้รับ....

 • ส่วนลดในการซื้อหนังสือ 10-15% และส่วนลด 15% สำหรับเครื่องเขียนและของที่ระลึกจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ส่วนลดในการซื้อหนังสือ 15% จากร้านหนังสือวิญญูชน สาขาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เข้าใช้บริการห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ และห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 • เข้าใช้บริการห้องสมุดห้องสมุดปรีดี พนมยงค์

  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

  อ่านต่อ

  19/10/2563
 • เข้าใช้บริการห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์

  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

  อ่านต่อ

  19/10/2563
 • ส่วนลดในการซื้อหนังสือ 15%

  จากร้านหนังสือวิญญูชน สาขาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

  อ่านต่อ

  19/10/2563
 • ส่วนลดในการซื้อหนังสือ 10-15% และส่วนลด 15%

  สำหรับเครื่องเขียนและของที่ระลึกจากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

  อ่านต่อ

  19/10/2563