Alumni

การมอบทุนการศึกษา (ทุนปทุม สิงหะ) ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คุณกุลวรัดดา วีระกุล ได้มอบทุนการศึกษา (ทุนปทุม สิงหะ) ให้แก่นางสาวชนิกานต์ สุขสันติมาศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจะมอบให้ทุนละ 40,000 บาท / ปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา และมี อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว
 


12 ธันวาคม 2563


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ