Alumni

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ (รุ่น 2520)

อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ ทนายความและกรรมการผู้จัดการบริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด, อดีตนายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (5 สมัย), อุปนายก สมาคมนิติศาสตร์ มธ. (รุ่น 2520)

 

“‘จะเรียนกฎหมายต้องไป ธรรมศาสตร์’ ผมได้ยินคำกล่าวประโยคนี้ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นที่จังหวัดขอนแก่น และเมื่อถึงคราวที่ต้องสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ผมวาง ‘มธ.’ เป็นอันดับแรก แล้วก็ได้เข้ามาเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2520 สมความตั้งใจ แม้ว่านักศึกษารุ่นผมจะเข้ามาหลังเกิดเหตุการณ์วิปโยค 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งบรรยากาศในมหาวิทยาลัยอาจเงียบเหงาบ้างในปีแรก ๆ แต่ด้วยความเป็น ‘คนธรรมศาสตร์’ ทำให้พวกเรานิติ มธ. 20 หล่อหลอมรักใคร่กลมเกลียว และเป็นผลผลิตอันทรงคุณภาพและพลานุภาพให้วงการกฎหมายหลากหลายมาก อาทิเช่น ศ. ดร.อุดม รัฐอมฤต และ ศ. ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต แห่งคณะนิติศาสตร์ มธ.  นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม  ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ อดีตเลขาธิการ ปปท.  นายเกรียงพล พัฒนรัฐ อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร และอีกหลายต่อหลายท่าน รวมถึงจะมีคนธรรมศาสตร์รุ่น 20 ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาและอัยการสูงสุดในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้อีกด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา ไม่ว่าจะมองย้อนหลังไปนานเท่าใด จวบจนปัจจุบัน เต็มไปด้วยนักกฎหมายระดับตำนาน (legend) และปรมาจารย์ (guru) และที่มีชื่อเสียงทำประโยชน์ให้สังคมในแทบทุกวงการ ผมมั่นใจว่าศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะนี้ทุกยุคทุกสมัย ตระหนักและภาคภูมิใจในความยอมรับของสังคมทั่วไปรวมถึงระดับสากล

ในฐานะศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์ทั้งที่ท่าพระจันทร์และรังสิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของคณะนิติศาสตร์ และเป็นอุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ ผมยังแวะเวียนไปที่มหาวิทยาลัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของคณะนิติศาสตร์ของเรามาโดยตลอด ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้บริหารของคณะเราที่ผ่านมาซึ่งล้วนเป็นศิษย์เก่าที่นี่ว่า ท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจิตสำนึกของนักศึกษากฎหมายต่อสังคมและสาธารณะได้อย่างทันยุคทันความเปลี่ยนแปลงของโลก สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันเป็นที่รักของเรา และ ผมขอเชิญชวนประชาคมศิษย์เก่าทุกรุ่นให้การสนับสนุนคณะของเราในทุกด้านตามกำลังและศรัทธา เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ของเราเป็นสถาบันที่ก้าวหน้ายิ่งยงคงความเป็นเลิศในทุกด้าน และก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของโลกและวงการนิติศาสตร์ สมกับที่ถูกขนานนามว่า “The Oldest and The Best Law Faculty” ของประเทศไทย ในวาระครบรอบ 88 ปี ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ครับ”


24 กรกฎาคม 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ