Alumni

[Alumni Talk] คุณไตรวินิจ ตู้จินดา นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 2540

คุณไตรวินิจ ตู้จินดา รุ่นเข้าศึกษา : 2540 (นิติศาสตรบัณฑิต) : 2548 (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

 

ผมเข้ารับการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2540 ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี และเป็นหนึ่งในผู้โชคดีจับสลากได้อยู่กลุ่มรพีพัฒน์ หลังจากจบการศึกษาในชั้นปริญญาตรี ผมได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นเนติบัณฑิตไทย และได้รับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ แล้วจึงมาศึกษาต่อในชั้นปริญญาโท ในปีการศึกษา 2548 ได้รับวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulations)

 สำหรับตัวผมเอง หลังจากจบการศึกษาผมได้เริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และได้โอนย้ายราชการไปทำงานอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่องที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดจะมาช่วยดูแลเรื่องการบังคับคดีแทนตัวความ จึงถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากในการสืบทรัพย์และติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ หลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นนิติกรชำนาญการ สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อรับเรื่องทูลขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และให้คำแนะนำ ประสานงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ และนำความกราบทูลความคืบหน้าและผลของการดำเนินการให้ทรงทราบ หลังจากนั้นทางกระทรวงยุติธรรมได้ขอยืมตัวเพื่อให้เป็นผู้ติดตามและเลขาส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ฐานะองค์ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่ 21 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อเป็นผู้จัดเตรียม สนับสนุนการประชุม และจัดการนัดหมายในการสานความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและพหุภาคี (Bilateral and Multilateral Relations) กับเอกอัครราชทูตหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ สำหรับผมเลยทีเดียว

 จากประสบการณ์การทำงานในส่วนงานนี้ ทำให้ผมได้พบกับผู้คนมากมาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากราชการก้าวมาสู่งานสายเอกชน และมาร่วมงานกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ จนมาถึงปัจจุบันนี้ ผมได้ทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ทั้งในไทยและในต่างประเทศ

 ถึงแม้ว่าผมจะย้ายมาทำงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านกฎหมาย แต่ในการทำงานนั้น หลักกฎหมายที่ผมได้เรียนมามีความสำคัญมากในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการร่างสัญญา การพูดคุยเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาให้อยู่บนหลักของความยุติธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย จนกระทั่งผมได้รับเชิญเข้าไปเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน และล่าสุดได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน ซึ่งผมก็ยังคงใช้ทักษะความรู้ด้านกฎหมายที่เรียนมาอยู่เสมอ

 ในฐานะศิษย์เก่า ผมอยากให้คณะนิติศาสตร์ของเราเป็นผู้นำในการเผยแพร่กฎหมาย มีตัวอย่าง มีการอธิบายกฎหมายอย่างง่าย ๆ ให้ชาวบ้านฟังหรืออ่านแล้วเข้าใจ ในปัจจุบันคนไม่รู้กฎหมายมักจะถูกเหล่ามิจฉาชีพมาหลอกลวง หรือข่มขู่ อาศัยความกลัว ความไม่รู้กฎหมายมาเอาเปรียบ บางรายถูกหลอก ถูกโกงเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปจนสิ้นเนื้อประดาตัว หากชาวบ้านรู้สิทธิ รู้หน้าที่ และรู้วิธีตอบโต้ จะเป็นเกราะป้องกันให้ไม่ถูกหลอก ไม่เกิดความเสียหาย อีกประการหนึ่ง คือ อยากให้ทางคณะฯ สนับสนุนนักศึกษาให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สนับสนุนให้มีการทำสื่อให้ความรู้โดยอาจจะเปิดเป็นช่องในสื่อออนไลน์เป็นคลิปสั้น ๆ เพื่อเผยแพร่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงอาจจะเปิดเป็นกิจกรรมถามตอบออนไลน์ที่ให้คนทั่วไปรับฟังได้ด้วย หรืออาจจะจัดกิจกรรมรับปรึกษากฎหมายร่วมกับการจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ในจังหวัดต่าง ๆ ผมเชื่อว่าจะเป็นช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการที่พึ่งและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเราได้เป็นอย่างดีครับ


16 กรกฎาคม 2567


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ