Alumni

งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ”

งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 26 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ไขข้อข้องใจ: ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพด้วยหรือ” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564

วิทยากรผู้นำการสัมมนา ได้แก่
นายธนาคม จงจิระ (หรือผู้แทน) อธิบดีกรมการปกครอง
พลตำรวจตรี นพ.พรชัย สุธีรคุณ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) สำนักงานแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ
พลตำรวจตรี สุคุณ พรหมายน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายสัก กอแสงเรือง อดีตนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมป์
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการกฤษฎีกา

ผู้ดำเนินการสัมมนา ได้แก่
อัยการ กุสุมา เมฆเมฆา อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด
พิธีกร อาจารย์ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านสรุปสาระสำคัญได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/seminar-summarye-remembrance-professor-chitti-tingsabadh-number-26/


27 มีนาคม 2564


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ