ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณากรอกรายละเอียดที่แบบฟอร์มด้านล่าง

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ท่าพระจันทร์

ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เบอร์โทรศัพท์: +66 2222 5958
อีเมล: lawalumni@tu.ac.th
เว็บไซต์: alumni.law.tu.ac.th

ศูนย์รังสิต

ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน คลองหลวง รังสิต
ปทุมธานี 12121

เบอร์โทรศัพท์: +66 2696 5408
อีเมล: lawalumni@tu.ac.th
เว็บไซต์: alumni.law.tu.ac.th

ศูนย์ลำปาง

ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

เบอร์โทรศัพท์: +66 5423 7981
อีเมล: lawalumni@tu.ac.th
เว็บไซต์: alumni.law.tu.ac.th