Alumni

ศิษย์เก่าต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปริญญาโทและเอกสาขากฎหมายภาษี

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2563 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขากฎหมายภาษี ณ สำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) นอกจากนี้ ยังได้จัดการบรรยายพิเศษ และสาธิตการปฏิบัติงานของศุลกากรเพื่อให้นักศึกษาเห็นการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรและขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก โครงการการศึกษาดูงานครั้งนี้ริเริ่มโดยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ อดีตผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษีและร่วมดำเนินการโดยอาจารย์ ดร. ภัทรวัณย์ จงจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษีปัจจุบัน โดยมีคุณธัญญานินท์ รัชชากร เลขานุการศูนย์กฎหมายภาษีเป็นผู้จัดการโครงการ 

 

ศูนย์กฎหมายภาษีขอขอบคุณบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มธ. สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและอาจารย์ณัษฐา วงศ์อร่าม กรมศุลกากร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. สำหรับการประสานงานในครั้งนี้ปัจจุบันอาจารย์ณัษฐา วงศ์อร่ามยังเป็นอาจารย์พิเศษวิชากฎหมายศุลกากร หลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต หากท่านสนใจรายละเอียดของการศึกษาดูงานเพิ่มเติม สามารถชมได้ที่บอร์ดจัดแสดงผลงานวิชาการชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  


22 ตุลาคม 2563


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ