Alumni

กิจกรรม Workshop “Train The Trainer”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม Workshop “Train The Trainer” ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Better Thailand และศิษย์เก่านิติโดม 21

กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและแนวปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเทคนิคไกล่เกลี่ยจากประสบการณ์จริง เทคนิคการสืบทรัพย์และบังคับคดี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฝึกการประนอมข้อพิพาท (Role Play) ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


30 กันยายน 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ