Alumni

ศิษย์เก่าแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 2506 มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ แก่นักศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในวิชาจริยธรรมของนักกฎหมาย ณ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายในอนาคต

 

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ยังให้คำแนะนำแก่นักกฎหมายทุกท่านว่า ไม่ว่าจะประกอบวิชาชีพใดในสายงานกฎหมาย สิ่งสำคัญที่นักกฎหมายทุกคนควรมีนอกจากปัญญาความรู้ทางกฎหมายแล้ว คือ การมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนขณะปฏิบัติหน้าที่ และการปรับใช้กฎหมายอย่างมีศีลธรรม เพราะกระบวนการยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ของคนใดคนหนึ่ง แต่กระบวนการยุติธรรมจะเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั้น ขึ้นอยู่กับความนิ่งของข้อมูล การเข้าใจตัวบทกฎหมาย และการปรับตัวบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอันเป็นคุณค่าของกระบวนการยุติธรรม

 

ปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์ เป็นประธานกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์และอาจารย์พิเศษในวิชากฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


02 พฤศจิกายน 2563


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ