Alumni

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 401 (ห้องศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลการแข่งขันคือ ทีม 13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่ จิรภัทร ชนะสิทธิ์, เชาวสุ วุฒิเกตุ และนันทรัตน์ ขำตรี รับโล่รางวัล วุฒิบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคือ ทีม 17 โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่ ธนษภณ สมนึก, วิริยะ ก้องศิริวงศ์ และธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน รับโล่รางวัล วุฒิบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท


12 พฤศจิกายน 2563


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ