Alumni

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า คุณสถาพร ลิ้มมณี ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์วิญญูชน (รุ่น 2514)

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า
คุณสถาพร ลิ้มมณี ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์วิญญูชน (รุ่น 2514)

 

“ผมเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2514 ถ้านับจากการก่อตั้งคณะเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ขณะนั้นคณะก็เข้าปีที่ 37 แล้ว คณะก็ได้ผ่านกาลเวลามายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ไม่ว่าในแง่ของครูบาอาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม

‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว’ เป็นคำที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาในยุคนั้น ท่ามกลางบรรยากาศที่ทหารมีอำนาจมากมายแผ่คลุมไปทั่วสังคม อาจารย์ที่มาสอนมักจะมาจากผู้พิพากษาผู้ใหญ่จากศาลฎีกา บางท่านได้เคยตัดสินคดีสำคัญ ๆ เช่น คดีรัฐมนตรีกินป่า และได้ตัดสินจำคุกนายทหารยศพลเอกมาแล้ว เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญที่สามารถตัดสินคดีสำคัญคนสำคัญได้ โดยไม่เกรงกลัวอำนาจมืดใด ๆ

การเรียนการสอนอาจไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือสื่อที่หลากหลายเหมือนในปัจจุบัน แต่อาจารย์จะปฏิบัติตนให้เห็นเป็นตัวอย่างจริง ๆ มีความสมถะ เรียบง่าย ผมเคยเจออาจารย์ซึ่งเป็นถึงประธานศาลฎีกาลงรถเมล์ที่ป้ายท่าช้าง ไม่แสวงหาอำนาจ ไม่แสวงหาเงิน และการเรียนนั้น อย่าเรียนอย่างเดียว ให้ทำกิจกรรมด้วย โดยให้เสรีภาพในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม แต่อาจารย์ผู้ใหญ่เมื่อเห็นคนรุ่นหนุ่มสาวจะแรงไป ท่านก็จะคอยตักเตือน ให้แง่คิด ให้ศึกษาปัญหาอย่างรู้จริง นอกจากนี้ ในช่วงปิดเทอม อาจารย์และลูกศิษย์ออกค่ายสู่ชนบท สร้างความรับรู้ถึงสภาพความจริงของสังคมได้ส่วนหนึ่ง และทำให้นักศึกษาได้เห็นปัญหา เกิดจิตสำนึก อยากสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ด้อยโอกาส

การเดินทางของคณะมาถึงปีที่ 88 บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านเหตุการณ์ของสังคมการเมืองมาหลายครั้งหลายครา มั่นใจว่าคณะจะก้าวหน้าต่อไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อนำความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม ดังคำสอนเตือนใจของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ที่ว่า ‘นักกฎหมายต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม’ ”


20 กรกฎาคม 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

กิจกรรม Workshop “Train The Trainer”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม Workshop “Train The Trainer” ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.... อ่านต่อ

Alumni

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า คุณอัญมณี ยิ้มสอาด

“ดิฉันเคยได้สัมผัสคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งแรกจากการมาเข้าค่าย Pre-camp 4 ตอนอยู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนนั... อ่านต่อ

Alumni

ย้อนรอยคณะนิติศาสตร์ มธ. 88 ปี ผ่านมุมมองของศิษย์เก่า ดร.เสรี นนทสูติ (รุ่น 2533)

“ในปี พ.ศ.2565 นี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 88 ปี ถือเป็นสถาบันการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่ต... อ่านต่อ