Alumni

คุณสถาพร ลิ้มมณี แห่งสำนักพิมพ์วิญญูชน กรุณาสนับสนุนมอบหนังสือกฎหมายทีมทนายอาสาเพื่อคนพิการ ณ งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่ 5

ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการจัด “งานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ครั้งที่ 5” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานมหกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวล พร้อมทั้งรวมสินค้า นวัตกรรม การท่องเที่ยว บริการเพื่อสุขภาพ ผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการและครอบครัว

ทั้งนี้ คุณสถาพร ลิ้มมณี นิติโดม 14 แห่งสำนักพิมพ์วิญญูชน ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการกฎหมายเพื่อประชน โดยกรุณามอบหนังสือกฎหมายปกครองเพื่อประชาชนจำนวน 200 เล่มให้กับทีมทนายอาสาเพื่อคนพิการ ซึ่งจัดบูธให้ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีแก่ผู้พิการและประชาชนทั่วไปในงานมหกรรมดังกล่าวนี้


15 กุมภาพันธ์ 2565


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ