Alumni

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย”

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตด้วยสิทธิตามกฎหมาย” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร งานเสวนาทางวิชาการนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 211 (ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


17 พฤศจิกายน 2563


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ