ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ร่วมกันสนับสนุนคณะ
โดยการเป็นอาสาสมัครให้คณะ หรือเริ่มต้นบริจาคเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์

สนับสนุนคณะ
เข้าสู่ระบบสําหรับสมาชิกศิษย์เก่า

Cover Story Highlight

Alumni News

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”...

อ่านต่อ

Alumni

[Alumni Talk] คุณไตรวินิจ ตู้จินดา นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 2540

ผมเข้ารับการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2540...

อ่านต่อ

Alumni

กิจกรรม Workshop “Train The Trainer”

ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม Workshop “Train The Trainer” ในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ....

อ่านต่อ

On Campus News

Alumni

𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พบกับความรู้ทางกฎหมาย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของคณะที่น่าสนใจ

𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พบกับ...

อ่านต่อ

Alumni

TU LAW E-Magazine Issue 2 Year 1 “THE GREAT CHANGE”

ในอดีตบทบาทของนักกฎหมายมีส่วนช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ได้อย่างไร? ความคาดหวังจากภาคธุรกิจของประเทศไทยต...

อ่านต่อ

Alumni

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนมิถุนายน

𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนมิถุนายน โดยในเดือนนี้พบกั...

อ่านต่อ