Alumni

𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พบกับความรู้ทางกฎหมาย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของคณะที่น่าสนใจ

𝐓𝐔𝐋𝐀𝐖 𝐄-𝐍𝐞𝐰𝐬𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝! พบกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ TU Law Alumni Email ประจำเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนนี้พบกับความรู้ทางกฎหมาย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของคณะที่น่าสนใจ
.
อ่านบทความพิเศษ “ก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการให้กระบอกเสียงแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ : ความพยายามของออสเตรเลียในการรับรองชนพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญ” โดย อาจารย์ ดร.วริษา องสุพันธ์กุล
.
กิจกรรมนักศึกษา
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาฯ และกลุ่มกิจกรรมประจำปี 2565
- ต้อนรับและแนะแนวการศึกษาโรงเรียนนแสงทองวิทยา
- กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติดูงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (International Visit with Alsa Unpad)
.
กิจกรรมคณะ
- โครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 11
- โครงการอบรม เรื่อง “การสร้าง Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการปฏิบัติงาน”
- สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การตายเกิดจากหลายเหตุการณ์จะระบุสาเหตุการตายอย่างไรให้ถูกต้อง”
- อภิปรายสาธารณะ “รัฐธรรมนูญใหม่ ควรมีหน้าตาอย่างไร”
- โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
.


16 กรกฎาคม 2567


ถ่ายภาพ -
แต่งภาพ -

You might be interested

Alumni

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค... อ่านต่อ

Alumni

TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม TU Law Run วิ่งลอว์รัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร... อ่านต่อ

Alumni

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง “ธรรมศาสตร์ลำปาง แชริตี้”... อ่านต่อ