เลือกโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกโครงการที่ต้องการบริจาค
| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

| บาท

0 | บาท

กรอกข้อมูลผู้บริจาค

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลผู้บริจาค
- ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินผ่านอีเมลนี้

ต้องการใบเสร็จรับเงินหรือแจ้งความประสงค์ขอออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ขอออกใบเสร็จรับเงินในนามของ

ยืนยันข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 : ยืนยันข้อมูล
ข้อมูลการบริจาค ไม่ระบุโครงการ
ข้อมูลผู้ชําระเงินบริจาค
ธนกฤต สวัสดิสงพงษ์
081 123 4586
thanakrit@gmail.com

ชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4 : การชำระเงิน

ชื่อบัญชี : Faculty of Laws Thammasat University
กล่องบุญเลขที่ : 0994002524185002

บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 983-6-77038-0
ชื่อบัญชี : คณะนิติศาสตร์ มธ. (กองทุนนิติธรรมพัฒน์)

บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 983-6-77038-0
ชื่อบัญชี : คณะนิติศาสตร์ มธ. (กองทุนนิติธรรมพัฒน์)

บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี : 983-6-77038-0
ชื่อบัญชี : คณะนิติศาสตร์ มธ. (กองทุนนิติธรรมพัฒน์)